Integritetspolicy

1 INLEDNING OCH SYFTE
Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING
Stefan och Lori Holmgren ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av Stefan och Lori Holmgren minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Stefan Holmgren är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för samtliga som berörs av vår verksamhet

3 ORGANISATION OCH ANSVAR
VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
Personuppgift
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
• Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

o Laglighet
o Ändamålsbegränsning
o Uppgiftsminimering
o Korrekthet
o Lagringsminimering
o Integritet och konfidentialitet

• Vår policy är att aldrig dela med oss av personuppgifter till någon
• Vi behåller informationen angående adress, personnummer, telefonnummer osv. tills ärendet är avslutat hos oss, dvs vi har emottagit betalning. Därefter tas informationen bort senast tre dagar efter fullgjord betalning.
• Information med namn finns kvar i sju år, dvs så länge som vi behöver ha uppgifterna i vår bokföring. Därefter tas informationen bort.

Cookies

Denna sidan använder Cookies (kakor)

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Cookies innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Cookies används som ett verktyg bl.a. för att

  • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc.).
  • Koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information.

 

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) inom följande områden:

  • WordPress. Bland annat hålla reda på inloggade användare, inloggningsfunktionen och kommentarsfunktionen, om du använder dessa (tredjepartskaka). Läs mer här.
  • Kontaktformulär / Bokning. Spara uppgifter, lokalt i din webbläsare, när du fyller i formulär.
  • Språkverktyg. Översättning av sidan.
  • Sociala Medier. Kopplingar, Delningsmöjligheter mm.

Ingen information ovan kan spåras tillbaka till någon individ.

 

Så förhindrar du att cookies lagras
Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare.
Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas. Vill du inte tillåta permanenta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Väljer du att inte tillåta cookies kan det innebära att webbplatsen inte kan användas korrekt eller att den inte fungerar på bästa sätt.

Slappna av, Njut av din vistelse hos oss

Avslappning, Bastu, Vilorum mm.